Меки умения за медици

Като експерт в сферата на човешкия фактор и благодарение на дългогодишния му опит като пилот и авиационен преподавател, Марио е ценен гост на международни медицински конгреси и мероприятия.

През февруари 2020 той участва в интернационалния симпозиум по интензивна медицина в Бремен, което представлява най-сериозното му призвание като лектор в сферата на медицината до сега.

Както в авиацията, така и в медицината безопасността на пътниците/пациентите е от най-голяма важност. Тя до голяма степен се определя от човешкия фактор, като общуването и координацията между членовете на екипа са решаващи условия за успех.

Идеята за управлението на екипа като ресурс, наречено „Crew Resource Management (CRM)“, е разработена, за да осигури механизъм за подобряване на комуникацията и ситуационнaта осведоменост на авиационните екипажи през 70-те и началото на 80-те години на XX в. Основните стълбове на Екипния Ресурсен Мениджмънт (CRM) са фокусиране върху екипната работа, усъвършенстване на ситуационната осведоменост и подобряване на междуличностните умения.

По подобие на авиацията, секторът за интензивна медицина например, изисква значителна координация между много хора и има висок риск от фатални последствия, породени от липса на правилна комуникация.

Марио Бакалов пред медицински апарат