Декларация-съгласие за защита на личните данни

  • Home
  • /
  • Декларация-съгласие за защита на личните данни

Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от Марио Бакалов в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

Администраторът на данни е Марио Бакалов, ЕГН 8005127029. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от Марио Бакалов , за да предоставим отговор на Вашето запитване, Личните данни, съдържащи си във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашето Данните относно име, организация, населено място се използват също така за събиране на статистически данни.

Данните се съхраняват в архива на Марио Бакалов за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с Марио Бакалов чрез имейл на info@mariobakalov.com или чрез изпращане на писмено заявление до адреса на Марио Бакалов гр. София 1373, Улица Бузлуджа 20, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ