Анкета

IMG_1043
Наистина искаме да чуем откровеното ви мнение, за което благодарим!
Моля, дайте оценка за проведеното събитие по скала от 1 до 10, където 1 е най-ниска оценка, а 10 е най-висока:

1. Организацията на събитието беше:*

2. Използваните методи/активности бяха:*

3. Водещият (Марио Бакалов) беше компетентен по темата:*

4. Водещият (Марио Бакалов) имаше умения за представяне на информацията по атрактивен и запомнящ се начин:*

5. Водещият (Елена Пенчева ) беше компетентен по темата:*

6. Водещият (Елена Пенчева) имаше умения за представяне на информацията по атрактивен и запомнящ се начин:*

7. Виждам смисъл от това събитие:*

8. Какво ви хареса най-много в проведения семинар?:*

9. Какво смятате, че може да се подобри?:*

10. От къде научихте за този семинар?:*