Email:
    info@mariobakalov.com

Мениджърски тренинги

  • Home
  • /
  • Мениджърски тренинги

Марио е отличен оратор и изключителен педагог. Благодарение на дългогодишния му опит като пилот и авиационен преподавател, той успява да представи и обясни всяка тема по увлекателен и достъпен за езика на всяка аудитория начин.

От 10 г. организира и участва в презентации, дискусии и семинари, свързани с човешкия фактор, показвайки как този фактор е решаващ елемент не само в авиацията, но също така и във всяка организация или екип.

Марио предлага мениджърски тренинги, обучения и презентации по редица теми, създавайки аналогии с авиационния свят, като се фокусира най-вече върху:

  • Значението на човешкия фактор в различни индустрии.
  • Анализирането на високорискови и кризисни ситуации и взимането на навременни решения за тяхното преодоляване.
  • Комуникативни умения, ефективно управление на екипи и процеси на промяната